Technologia KOHER to nowoczesne i kompletne rozwiązanie magistralne umożliwiające budowę zintegrowanych systemów zarządzania i automatyki inteligentnych obiektów. System cechuje jasna i przejrzysta budowa, dowolna skalowalność oraz wysoka stabilność pracy. Wszechstronna gamma produktów oraz możliwość integracji z zewnętrznymi systemami i aplikacjami sprawia, że oferowane technologia jest idealnym rozwiązaniem do budowy nie tylko systemów zarządzania oświetleniem i AV ale również zaawansowanych aplikacji sterowania i wizualizacji automatyki całego budynku. W ramach struktury systemu można wyróżnić szereg  urządzeń wchodzących w skład zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem:

 

 

 

   

Kontrolery lokalne – to jednostki obliczeniowe odpowiedzialne za autonomiczne zarządzanie modułami rozszerzenia I/O. Urządzenie wyposażone zostało w specjalistyczne oprogramowanie odpowiedzialne za odbieranie, przetwarzanie oraz sterowanie - realizowane na podstawie odebranych i zinterpretowanych telegramów wymienianych pomiędzy urządzeniami przy pomocy magistrali komunikacyjnej KOHER-BUS. To dzięki wyposażeniu kontrolera w interfejs programowania systemu, realizowany przy pomocy aplikacji okienkowej możliwe jest szybkie i intuicyjne programowanie funkcji umożliwiających kompleksowe zarządzanie systemami oświetlenia, ogrzewania, HVAC, AV, kontroli dostępu oraz innych aplikacji za pomocą sterowania sygnałów elektrycznych.

 

 

 

   

Moduł komunikacji KOHER-IP – jest modułem rozszerzenia kontrolera lokalnego o możliwość podłączenia wydzielonej gałęzi automatyki do infrastruktury TCP/IP. Urządzenie zapewnia kompleksową wymianę danych pomiędzy systemem wizualizacji a kontrolerem lokalnym oraz umożliwia na zdalne programowania systemu.

 

 

 

 

 

 

 

      Moduły I/O na szynę T35 – to dedykowane rozszerzenia kontrolera lokalnego wyposażone w fizyczne porty układu wejściowego i elementu wykonawczego. Urządzenia zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający proste podłączenie sygnałów bezpotencjałowych do portów wejściowych poszczególnych urządzeń jak również dają  możliwość bezpośredniego sterowania układów wykonawczych dla realizowania funkcji załączania i regulowania obwodów elektrycznych. Wyposażenie modułów w dedykowane porty komunikacji szeregowej przeznaczone do podłączenia systemowych paneli sensorowych umożliwia na wprowadzenie do systemu okablowania w topologii gwiazdy co ma znaczący wpływ na funkcjonalność i zamienność stosowania interfejsów sterowania.  

 

    Baza wiedzy  

 

 

© 2002-2010 KOHER Sp. z o.o. projekt graficzny AON      CMS WaWMedia