Moduł R0504/16 (RELAY)  

 

 

Moduł rozszerzenia R0504/16-D jest uniwersalnym podzespołem systemu automatyki KOHER umożliwiającym rozszerzenie funkcjonalności modułu logicznego L1M32 lub sterownika obiektowego L1M32R0504 o fizyczne porty układu wejściowego i elementu wykonawczego.

 

Urzdzenie zostało wyposażone w pięć niezależnych wyjść przekaźnikowych (wysokoprądowych) ze stykiem mechanicznym NO 16A, cztery wejścia parametryczne oraz dodatkowe złącze magistrali (zabezpieczone elektronicznie).

 

   R0504  
         

 

   

Zasoby:

  • 5 wyjść przekaźnikowych NO 16A,
  • 4 wejścia parametryczne rozróżniające stany NO, NC, NC>3s., 1k, 2k, 3,2k, 4,2k, 6,8k, 10k,
  • magistrala kumunikacji z systemowymi panelami sterowania i peryferiami do montażu w puszkach podtynkowych,
  • magistrala komunikacji międzymodułowej,
  • przycisk rejestracji modułu i sterowania ręcznego,
  • zasilanie 12V DC,

 

 

 

 

 

Wyjścia przekaźnikowe umożliwiają sterowanie dowolnymi urządzeniami elektrycznymi m.in.: oświetleniem, urządzeniami AGD, elektrozaworami w systemie ogrzewania lub nawadniania, urządzeniami indukcyjnymi (silniki, płyty grzewcze) oraz elektrozaczepami i elektrozworami w systemie kontroli dostępu.

 

Wbudowane wejścia parametryczne rozróżniające stany: zwarcie, rozwarcie oraz stany pośrednie (typowe dla linii alarmowych) dzięki czemu możemy wejścia wykorzystać do podłączenia urządzeń wyposażonych w styki bezpotencjałowe np.: włączniki ścienne (klasyczne, dzwonkowe), czujniki alarmowe, itp.

 

Urządzenie zoptymalizowane zostało pod kątem zastosowań w zaawansowanych systemach automatyki budynkowej. Dzięki możliwości współpracy z dedykowanym oprogramowaniem konfiguracyjnym zainstalowanym na kontrolerze lokalnym urządzenie może pełnić funkcję swobodnie programowalnego układu wykonawczego w aplikacjach instalacji inteligentnego budynku

 

 

 

Usytuowane na panelu przednim urządzenia diody sygnalizacji LED pozwalają na szybką identyfikację stanów modułu. Szybkie mruganie diody zielonej sygnalizuje prawidłową komunikację z kontrolerem lokalny. Załączanie diody pomarańczowej pozwala na identyfikację funkcji oczekiwania na rejestrację modułu w oprogramowaniu binder, a świecenie diody czerwonej sygnalizuje uszkodzenie urządzenia.

 

 

 

Od strony portów wyjściowych moduł R0504/16

wyposażony został w 5 wysokoprądowych wyjść przekaźnikowych oznaczonych OUT-1 do OUT-5 o obciążalności 16A. Zastosowane do bezpośredniego sterowania obwodów elektrycznych przekaźniki wysokoprądowe posiadają styki mechaniczne typy NO o charakterystyce przełączania 16A.  Wyjście każdego przekaźnika zostało doprowadzone do osobnego złącza śrubowego i jest odseparowane galwanicznie od pozostałych.

 

 

     

 

 

Przycisk SET podczas uruchomienia komunikacji z oprogramowaniem KOHER BINDER i wywołaniem funkcji „Oczekiwanie na zgłoszenie modułu” - realizuje funkcje identyfikacji urządzenia w oprogramowaniu BINDER. Podczas normalnej pracy systemu przycisk SET umożliwia naprzemienne sterowanie poszczególnych wyjść fizycznych modułu co sygnalizowane jest zmianą stanu diody identyfikacyjnej na panelu głównym urządzenia. Funkcja ta uruchamiana jest poprzez 5s naciśniecie przycisku na płycie czołowej urządzenia i sygnalizowana jest mruganiem na czas działania funkcji diody żółtej, czerwonej i zielone. Po wejściu w tryb ręcznego sterowania sekwencyjne naciśnięcie przycisku SET w czasie nie przekraczającym 1,5 s w ilości odpowiadającej numerowi wyjścia powoduje przełączenie stanu wybranego wyjścia na przeciwne. Wyjście z ręcznego trybu sterowania realizowane jest poprzez powtórne naciśnięcie dłuższe od 5 s przycisku SET i sygnalizowane zostaje przełączeniem diody żółtej, czerwonej i zielonej w stan normalnej pracy.

 

 

Do zapewnienia pełnej komunikacji z pozostałymi urządzeniami wykonawczymi,  moduł R0504/16 został wyposażony w kilka portów komunikacji międzymodułowej w warstwie RS485. Główne złącze komunikacji szeregowej zostało zainstalowane na dolnej części obwodu elektronicznego i oznaczone jako DATA PORTS. Pomocnicze porty umożliwiające bezkablowe połączenie modułów przy pomocy dedykowanego klipsa w ramach montażu na tej samej szynie T35 zlokalizowane zostały w obrębie bocznych ścianek urządzenia. Dla umożliwienia komunikacji z interfejsami sterowania oraz modułami do instalacji dopuszkowych urządzenie R0504/16 wyposażone zostało w dwa złącza RJ45 oznaczone jako INTERFACE PORTS umożliwiające na gwieździste doprowadzenie do modułu przewodów magistralnych paneli sensorowych, paneli TouchScreen oraz modułów C-BOX.

 

Moduł rozszerzenia R0504/16 od strony portów wejściowych wyposażony został  w 6 dedykowanych wejść parametrycznych oznaczonych  IN1-IN6 rozróżniających stan NC; NO; 1k; 2k; 3,2k; 4,2k,.6k; 10k. W bezpośredniej bliskości wejść parametrycznych zlokalizowane zostały wyjścia napięciowe przeznaczone do zasilania urządzenia peryferyjne napięciem DC 12V/DC pobieranym z magistrali komunikacyjnej KOHER-BUS. Od strony komunikacyjnej moduł posiada dwa złącza dedykowane RJ45 do podłączenia systemowych interfejsów sterowania takich jak panele sensorowe, panele touchscreen, czytniki kontroli dostępu oraz jedno złącze śrubowe DataPort wykorzystywane do komunikacji międzymodułowej. W celu zwiększenia szybkości montażu urządzeń na szynie T35 port komunikacji międzymodułowej oznaczony jako DataPort zdublowany został w złączu krawędziowym umożliwiającym łączenie modułu na szynie T35 przy pomocy dedykowanego klipsa.

 

 

 

 

  Schemat podłączenia sygnałów do wejści i wyjść modułu  

 

     

 

  Karta katalogowa urządzenia  

 

  Powrót do listy urządzeń  

 

 

 

 

 

 

© 2002-2010 KOHER Sp. z o.o. projekt graficzny AON      CMS WaWMedia