Moduł D0504/200 (DIMER)
 

 

 

 

Moduł rozszerzenia R0406/16-D jest uniwersalnym podzespołem systemu automatyki KOHER umożliwiającym rozszerzenie funkcjonalności modułu logicznego L1M32 lub sterownika obiektowego L1M32R0504 o fizyczne porty układu wejściowego i elementu wykonawczego.

 

 

 

Urządzenie wyposażone zostało w pięć niezależnych wyjść tranzystorowych dedykowanych do płynnego sterowania oświetleniem, cztery wejścia parametryczne oraz dodatkowe złącze magistrali (zabezpieczone elektronicznie).

 

 

   D0504  
         

 

   

Zasoby:

  • 5 wyjść tranzystorwych 200W,
  • 4 wejścia parametryczne rozróżniające stany NO, NC, NC>3s., 1k, 2k, 3,2k, 4,2k, 6,8k, 10k,
  • magistrala kumunikacji z systemowymi panelami sterowania i modułami C-BOX do montażu w puszkach podtynkowych,
  • magistrala komunikacji międzymodułowej,
  • przycisk rejestracji modułu i sterowania ręcznego,
  • zasilanie 12V DC,

 

 

 

 

Wyjścia tranzystorowe umożliwiają płynne sterowanie natężeniem oświetlenia żarowego, halogenowego (przy zastosowaniu odpowiedniego typu transformatorów) oraz ułatwiają tworzenie indywidualnych scen świetlnych.

 

Dzięki zastosowaniu modułu D0504 do sterowania natężeniem oświetlenia zyskujemy możliwość kreowania nastroju pomieszczenia poprzez ustawianie mocy światła w sposób odpowiedni do danej chwili i danego nastroju.

 

W przypadku sterowania transformatorami toroidalnymi(ze względu na duży prąd rozruchowy transformatorów toroidalnych) należy zastosować układy łagodnego rozruchu lub zastosować transformatory elektroniczne przystosowane do ściemniania.

 

Urządzenie zoptymalizowane zostało pod kątem zastosowań w zaawansowanych systemach automatyki budynkowej. Dzięki możliwości współpracy z dedykowanym oprogramowaniem konfiguracyjnym zainstalowanym na kontrolerze lokalnym urządzenie może pełnić funkcję swobodnie programowalnego układu wykonawczego w aplikacjach instalacji inteligentnego budynku

 

 

  Usytuowane na panelu przednim urządzenia diody sygnalizacji LED pozwalają na szybką identyfikację stanów modułu. Szybkie mruganie diody zielonej sygnalizuje prawidłową komunikację z kontrolerem lokalny. Załączanie diody pomarańczowej pozwala na identyfikację funkcji oczekiwania na rejestrację modułu w oprogramowaniu binder, a świecenie diody czerwonej sygnalizuje uszkodzenie urządzenia.   Od strony portów wyjściowych moduł D0504/200 wyposażony został w 5 wyjść tranzystorowych oznaczonych OUT-1 do OUT-5 o obciążalności 200W. Zastosowane w urządzeniu rozwiązanie umożlwia płynne sterowanie obwodów oświetleniowych w zakresie 0 do 100%   Wyjście każdego bloku sterownia zostało doprowadzone do osobnego złącza śrubowego.  

 

  D0504  

 

  Przycisk SET podczas uruchomienia komunikacji z oprogramowaniem KOHER BINDER i wywołaniem funkcji „Oczekiwanie na zgłoszenie modułu” - realizuje funkcje identyfikacji urządzenia w oprogramowaniu BINDER. Podczas normalnej pracy systemu przycisk SET umożliwia naprzemienne sterowanie poszczególnych wyjść fizycznych modułu co sygnalizowane jest zmianą stanu diody identyfikacyjnej na panelu głównym urządzenia. Funkcja ta uruchamiana jest poprzez 5s naciśniecie przycisku na płycie czołowej urządzenia i sygnalizowana jest mruganiem na czas działania funkcji diody żółtej, czerwonej i zielone. Po wejściu w tryb ręcznego sterowania sekwencyjne naciśnięcie przycisku SET w czasie nie przekraczającym 1,5 s w ilości odpowiadającej numerowi wyjścia powoduje przełączenie stanu wybranego wyjścia na przeciwne. Wyjście z ręcznego trybu sterowania realizowane jest poprzez powtórne naciśnięcie dłuższe od 5 s przycisku SET i sygnalizowane zostaje przełączeniem diody żółtej, czerwonej i zielonej w stan normalnej pracy.   Do zapewnienia pełnej komunikacji z pozostałymi urządzeniami wykonawczymi,  moduł D0504/200 wyposażony został w kilka portów komunikacji międzymodułowej w warstwie RS485. Główne złącze komunikacji szeregowej zostało zainstalowane na dolnej części obwodu elektronicznego i oznaczone jako DATA PORTS. Pomocnicze porty umożliwiające bezkablowe połączenie modułów przy pomocy dedykowanego klipsa w ramach montażu na tej samej szynie T35 zlokalizowane zostały w obrębie bocznych ścianek urządzenia. Dla umożliwienia komunikacji z interfejsami sterowania oraz modułami do instalacji dopuszkowych urządzenie D0504/200 wyposażone zostało w dwa złącza RJ45 oznaczone jako INTERFACE PORTS umożliwiające na gwieździste doprowadzenie do modułu przewodów magistralnych paneli sensorowych, paneli TouchScreen oraz modułów C-BOX.   Moduł rozszerzenia D0504/200 od strony portów wejściowych wyposażony został  w 4 dedykowane wejścia parametryczne oznaczone IN1-IN4 rozróżniające stan NC; NO; 1k; 2k; 3,2k; 4,2k,.6k; 10k. W bezpośredniej bliskości wejść parametrycznych zlokalizowane zostały wyjścia napięciowe przeznaczone do zasilania urządzenia peryferyjne napięciem DC 12V/DC pobieranym z magistrali komunikacyjnej KOHER-BUS. Od strony komunikacyjnej moduł posiada dwa złącza dedykowane RJ45 do podłączenia systemowych interfejsów sterowania takich jak panele sensorowe, panele touchscreen, czytniki kontroli dostępu oraz jedno złącze śrubowe DataPort wykorzystywane do komunikacji międzymodułowej. W celu zwiększenia szybkości montażu urządzeń na szynie T35 port komunikacji międzymodułowej oznaczony jako DataPort zdublowany został w złączu krawędziowym umożliwiającym łączenie modułu na szynie T35 przy pomocy dedykowanego klipsa.  

 

 

  Schemat podłączenia sygnałów do wejści i wyjść modułu  

 

     

  

  Karta katalogowa urządzenia  

 

  Powrót do listy urządzeń  

 

 

© 2002-2010 KOHER Sp. z o.o. projekt graficzny AON      CMS WaWMedia