Moduły na szynę T35

 

 

   Moduł integracji RS-232  

 

 

Moduł rozszerzenia KOHER-BUS/RS-232 jest uniwersalnym podzespołem systemu automatyki KOHER umożliwiającym rozszerzenie funkcjonalności modułu logicznego L1M32 lub sterownika obiektowego L1M32R0504 o bramkę integracji urządzeń zewnętrznych przy udziale udostępnionego protokołu kumunikacyjnego wymieniającego dane w warstwie komunikacyjnej RS232.

 

W celu zapewnienia dużej uniwersalności moduł od strony komunikacji zewnętrznej został wyposazony w złącze DB-9, a od strony komunikacji wewnętrznej w dwa złącza RJ-45 magistrali KOHER-BUS. Bramka pozwala na komunikację i sterowanie szeroką gamą urządzeń posiadających port RS-232 i udostępniony przez producenta arkusz komend sterowania. 

     

 

 

 

Zasoby:

  • jeden port komunikacji zewnętrznej RS-232
  • dwa porty komunikacji wewnętrznej KOHER-BUS

 

 

 

 

 

 

Schemat podłączenia sygnałów

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Karta katalogowa urządzenia  

 

  Powrót do listy urządzeń  

 

 

 

© 2002-2010 KOHER Sp. z o.o. projekt graficzny AON      CMS WaWMedia