KOHER BMS to platforma programowa umożliwiająca pełną integrację systemów bezpieczeństwa i automatyki obiektowej oraz efektywne i ekonomiczne zarządzanie wszystkimi instalacjami budynkowymi zarówno w pojedynczych budynkach, jak i w dużych kompleksach obiektów rozmieszczonych na rozległym obszarze. Oparte o implementację nowych technologii rozwiązanie umożliwia wizualizację wszystkich komponentów poszczególnych instalacji na lokalnych stacjach operatorskich typu Touch Screen lub PC przy pomocy jednego spójnego interfejsu graficznego.

 

 

 

 

 

Dzięki aplikacji KOHER-BMS integracja systemów osiąga nowy wymiar, pozwalając na lokalne i zdalne sterowanie oraz nadzór nad wszystkimi informacjami generowanymi przez systemy automatyki i sterowania. Informacje przesyłane ze współpracujących systemów są gromadzone w jednym miejscu i prezentowane przy pomocy zintegrowanego interfejsu graficznego. W sytuacjach alarmowych użytkownik aplikacji otrzymuje nie tylko spójne dane wizualizowane na planach graficznych budynków, ale też wspomagany jest automatycznie wyświetlanymi procedurami postępowania. To wszystko sprawia, że z jednej strony obsługa platformy KOHER-BMS jest prosta i intuicyjna, natomiast z drugiej - stanowi mocne narzędzi podniesienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania obiektu.

 

 

 

© 2002-2010 KOHER Sp. z o.o. projekt graficzny AON      CMS WaWMedia