Im bardziej przyjazne jest otoczenie wokół nas,

                                                   tym więcej odnajdujemy w sobie przestrzeni do tworzenia 

 

 

   

Zarządzanie przedsiębiorstwem

                                 - wyzwanie każdego dnia

 

Współczesny biurowiec to aktywna przestrzeń oraz wiele współdziałających elementów wyposażenia i różnorakich instalacji pełniących określone funkcje, których zadaniem jest zapewnienie użytkownikom wygody, komfortu a także bezpieczeństwa.

Dedykowana technologia KOHER Biz to kompletne rozwiązanie umożliwiające pełne zarządzanie nowoczesnym obiektem biurowym czy handlowym, zarówno dziś jak i w najbliższej przyszłości. Rozwiązanie umożliwia kompleksowe zarządzanie instalacjami HVAC, oświetleniem, kontrolą dostępu, nagłośnieniem jak również zapewnia możliwość monitorowania i wizualizacji wszystkich systemów obiektowych w ramach wspólnej platformy sprzętowej. Opracowane rozwiązanie oraz funkcje oprogramowania powodują, że technologia KOHER Biz charakteryzuje się niezwykłą elastycznością stosowania. Rozszerzony pakiet algorytmów ze szczególnym uwzględnieniem funkcji logicznych wyznacza szerokie spektrum możliwości monitorowania i kontroli.
 

 

 

 

Plan oszczędnościowy

System KOHER Biz pozwala na zintegrowanie ważnych funkcji związanych ze sterowaniem i kontrolą obiektu. Z instalacją elektryczną mogą współpracować nie tylko systemy alarmowe czy kontrola dostępu ale również czujniki dymu, wilgotności oraz inne instalacje techniczne. Dzięki zastosowaniu systemu rozproszonego możliwe jest optymalne zarządzanie instalacją grzewczą, wentylacją i klimatyzacją co ma bezpośredni wpływ na energochłonność obiektu. Nakłady energii utrzymywane mogą być na maksymalnie niskim poziomie przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego komfortu obiektu.

 

Zarządzanie funkcjonalne

Sterowanie oświetleniem w systemie KOHER BTS może być realizowane za pomocą paneli ściennych, czujników ruchu za pośrednictwem informacji pochodzących z systemów kontroli dostępu oraz przy udziale intuicyjnych interfejsów sterowania paneli dotykowych.

 

Projektowanie biznesu

Indywidualne zarządzanie salami konferencyjnymi wraz z zaawansowanym nadzorowaniem systemów multimedialnych wprowadza możliwości kreowania odpowiednich scen i programowania relacji pomiędzy różnymi technologiami co ma wpływ na możliwość dopasowania przestrzeni po naciśnięciu jednego przycisku.
   

 

  Zastosowanie jednolitego  środowiska do wizualizacji i sterowania wszystkimi elementami infrastruktury Inteligentnego biurowca czy obiektu handlowego przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim podnosi funkcjonalność systemu oraz zapewnia dodatkowe możliwości konfiguracji i powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami.  

 

   

 

 

 

 

Klimatyzacja

 

Monitoring

 

Oświetlenie

 

 

 

 

 

Ogrzewanie

 

Multimedia

 

Zasilanie

 

 

 

 

 

Kontrola Dostępu

 

Wentykacja

 

Systemy Bezpieczeństwa

 

 

 

© 2002-2010 KOHER Sp. z o.o. projekt graficzny AON      CMS WaWMedia