Budowa systemu

 

 

Topologia systemów automatyki KOHER podzielona została na dwa rozwiązania. Pierwsze przeznaczone dla małych instalacji obejmuje swym zakresem moduły rozszerzenia I/O jako układy wejściowo – wyjściowe komunikujące się przy pomocy bramki komunikacyjnej KOHER-IP w warstwie TCP/IP z zewnętrznymi procesorami logicznymi takim jak XP-3, XP-6, XP-8. W takiej topologii posesory z rodziny XP odpowiedzialne są zarówno za realizowanie głównych funkcji logicznych jak również przetwarzają wszystkie dane w celu umożliwienia zarządzania instalacją automatyki budynku. W tego typu rozwiązaniu podstawowe sterowanie funkcjami automatyki  realizowane jest najczęściej z monostabilnych (dzwonkowych) włączników ściennych podłączonych do portów wejściowych poszczególnych modułów rozszerzenia. Do sterowania globalnego wykorzystywane są panele, tablety i smartfony wyposażone w spersanolizowane interfejsy graficzne umożliwiające interaktywne i intuicyjne sterowania całą instalacją inteligentnego budynku. Konfiguracja tak przygotowanej aplikacji realizowana jest z poziomu oprogramowania INTEGRATION DESIGNER przy wykorzystaniu dedykowanych driverów poszczególnych urządzeń i okienkowego interfejsu programowania. 

 

 

 

 

 

 

Drugie i rekomendowane rozwiązanie możliwe do zrealizowania przy pomocy procesorów do wizualizacji i urządzeń automatyki KOHER to rozwiązanie dla średnich i dużych instalacji. Pozwala na zastosowanie wielu kontrolerów lokalnych odpowiedzialnych za bezpośrednie nadzorowanie i wykonywanie funkcji logicznych w wydzielonych gałęziach i blokach automatyki. Rekomendowana przez KOHER struktura polegająca na przeniesieniu głównych funkcji logicznych z procesoów do wizualizacji na poszczególne kontrolery lokalne pozwala na budowę instalacji o dowolnej wielkości i stopniu skomplikowania. Nadzorowane przez kontrolery lokalne moduły rozszerzenia I/O realizują algorytmy i programy zapisane w kontrolerze lokalnym oraz reagują na sygnały pochodzące z przyłączonych do portów wejściowych urządzeń peryferyjnych takich jak: włączniki, czujniki oraz systemowe panele sensorowe.Konfiguracja struktury opartej o kontrolery lokalne realizowana jest przy pomocy dedykowanego oprogramowania KOHER BINDER i nie wymaga od instalatora zniajomości języków programowania. Połączenie kontrolerów lokalnych z nadrzędnym procesorem do wizualizacji przy udziale konwerterów IP pracujących w warstwie TCP/IP pozwala na pełne zwizualizowanie i sterowanie całym systemem automatyki przy pomocy interaktywnych i spersonalizowanych grafik zainstalowanych na urządzeniach mobilnych takich jak panele, tablety i smart fony.

 

 

 

 

 

    Baza wiedzy  

 

 

© 2002-2010 KOHER Sp. z o.o. projekt graficzny AON      CMS WaWMedia